Schuttershof offices

Offices and Office Services

Virtual office, postadres personen, postadres bedrijven, vestigingsadres bedrijven

Handelsadres, vertegenwoordiging in Nederland, statutair vestigingsadres van rechtspersonen (B.V., stichting, vereniging) bij Bedrijvencentrum Schuttershof.

Statutair adres huisvesting, domicilie Flex BV

U kunt desgewenst beschikken over een kantoorruimte, een vergaderkamer, een werkkamer.

Praktijkvoorbeelden:

> Nederlandse B.V. als vestiging van buitenlandse hoofdvestiging

> Filiaal van buitenlandse rechtspersoon

> Handelsadres voor persoonlijke onderneming

> Adres voor salarisadministratie voor Nederlands personeel

> Adres voor project in Nederland (BTW en Loonheffing, Vennootschapsbelasting)

> Correspondentieadres voor personen zonder vast adres

> Agentschap


Domicile / business address / virtual office

Business address, representation in The Netherlands / Europe, domiciliation of legal entities (for instance Ltd, Inc, Foundation) in Business Centre Schuttershof.
Case Studies:

> Dutch Limited (B.V.) or English Limited as a branch of an international company

> Branch of an international company

> Trading / correspondence address for a personal venture

> Address for fiscal purposes for projects or payroll (VAT / income taxes)

> Correspondence address for individuals

> Agency