Schuttershof offices

Flex-B.V.

UKGeen behoefte meer aan de Engelse Ltd. Oprichten van een B.V. is eenvoudig en snel. Er is geen kapitaal-eis voor de Nederlandse B.V. De oprichtingskosten bedragen voor een standaard B.V. €500-, inclusief de kosten van de notaris en begeleiding door ons kantoor (exclusief BTW). Omdat ook de Flex-B.V. een Nederlands statutair adres nodig heeft biedt Schuttershof Offices met name voor de niet-Nederlandse cliënten de vereiste huisvesting voor de B.V.’s De Nederlandse B.V. kan ook op de Belgische en Duitse markten volwaardig actief zijn en kent daarbij niet de nadelen van de Engelse Ltd (slechte uitstraling, geen kredieten en zelfs geen bankrekeningen). Voor de belastingheffing is het land van de feitelijke leiding en feitelijke vestiging leidend. Omdat echter de Nederlandse B.V. altijd onder de Nederlandse belastingheffing valt kan ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van het lage Nederlandse belastingtarief (20%), kan de Nederlandse deelnemingsvrijstelling worden gebruikt en kunnen winsten en reserves in Nederland worden veiliggesteld. Ten opzichte van de Engelse Ltd heeft de Nederlandse Flex-B.V. (de B.V. zoals deze vanaf 1 oktober 2012 opgericht wordt) alleen nog als nadeel dat voor de oprichting en voor aandelenverkoop de notaris ingeschakeld moet worden. Voor de oprichting is dat nadeel betrekkelijk klein; de kosten van een oprichtingsakte wijken niet veel af van wat de LTD-verkopende kantoren nu ook al in rekening brengen. Oprichting van een B.V. kan binnen een termijn van enkele weken geheel geregeld zijn. Voor de betere verhandelbaarheid van de aandelen kan een stichting worden opgericht (stichting administratiekantoor) waar nog wel meerdere voordelen aan zitten. Met name de continuïteit van het beheer van de aandelen is beter gewaarborgd. Als de certificering op de juiste manier plaatsvindt kunnen certificaten zonder tussenkomst van een notaris worden verhandeld. Anoniem aandeelhouderschap kan desgewenst worden gerealiseerd. Schuttershof Offices biedt begeleiding bij oprichting en statutaire huisvesting van de Flex-BV.