Schuttershof offices

Tarieven / Prices

Uw zakenadres of vestigingsadres heeft u al voor € 50,- per maand of € 41,66,- bij vooruitbetaling per jaar exclusief BTW. Alleen voor de directe kosten van telefoondienst of postverzorging betaalt u een kleine vergoeding; en alleen dus als u er daadwerkelijk gebruik van maakt.

Bij meerdere vennootschappen in dezelfde groep wordt het tarief als volgt bepaald: Voor de eerste vennootschap wordt het normale tarief berekend; voor de drie volgende rechtspersonen binnen een groep wordt het tarief telkens gehalveerd. Voor een B.V. met een stichting als aandelen-administratiekantoor (stak) rekent Schuttershof overigens niets extra. Voor een Holding met dochter-werkmaatschappij rekenen wij dus 150% van het normale tarief, voor een groep van 4 rechtspersonen (bijvoorbeeld holding – materieel – onroerend goed – werkmaatschappij) zou dat 187,5% worden (100+50+25+12,5). Voor de volgende rechtspersonen wordt telkens 12,5% van het volle tarief gerekend.

De prijs voor een persoonlijk postadres en het adres voor een Stichting, vereniging of non-profit organisatie  bedraagt € 30,- per maand of € 300 per jaar. Hierover wordt geen BTW berekend.

De ontvangen post wordt standaard ingescand en per email doorgestuurd (1 Euro voor ontvangen en 2 Euro voor verwerking). Het poststuk wordt dan niet bewaard tenzij het een belangrijk document betreft.

Sommige poststukken, of alle poststukken als u dat wenst, kunnen per post worden doorgestuurd. Hiervoor wordt 5 Euro per verzending in rekening gebracht; standaard wordt de post verzameld en in één keer per maand of vaker indien nodig doorgestuurd. Indien u wenst dat post niet wordt ingescand  wordt elk ontvangen poststuk per post doorgestuurd. Indien u poste restante wenst te gebruiken (u haalt de post op als u naar uw vestiging gaat) wordt het ophalen als verzending in rekening gebracht.

The price of a business address is just €50,- per month, or €41,66 if you pay for 1 year in advance (excl. VAT). A foundation holding shares in the company can have a residence without being charged.

You only pay a small fee for the direct costs of telephone service or postal services; and only if you actually use it.

If you have more companies within the same group, then the tariff will be cut in half for the next 3 companies (100-50-25-12,5 -12,5 etc).

The price for a personal mailing address like a post office box or an address for a non-profit organisation is €30,- or € 300,- per annum.

Prijslijst   Pricelist

Vestiging  Address                             50,- + BTW/VAT   500,- per jaar vooraf / per annum advance pay

discounted prices multi entities        100-50-25-12,5 -12,5  %

Non profit/personal/p.o.box              30,-   or 300,- per annum advance pay

ontvangen / receive post                   1,- (BTW / VAT follows cliënt regime)

scan – email                                        2,- (BTW / VAT follows cliënt regime)

send by (snail)mail                             5,- (BTW / VAT follows cliënt regime)

telefoon  telephone:

eigen NL nummer                               2,50 per maand (BTW / VAT follows cliënt regime)

Assigned Number                               2,50 /month (BTW / VAT follows cliënt regime)

ontvangen en doorschakelen             0,25 per minuut  (BTW / VAT follows cliënt regime)

receive and connect                            0,25 /minute  (BTW / VAT follows cliënt regime)