Schuttershof offices

Diensten / Services

Schuttershof Offices voorziet in de volgende zakelijke dienstverlening:

 • Secretariaat, correspondentie;
 • Postkamer, post doorsturen of bewaren;
 • Telefooncentrale, doorverbinden of boodschapdienst;
 • Vertegenwoordiging of agentuur;
 • Archief;
 • Kantoorruimte, met internet, print- kopie- faxvoorzieningen;
 • Zelfstandige kantoorruimte;
 • Vergaderruimtes.

Schuttershof Offices provides this business services:

 • Secretariat, correspondence
 • Mailroom, mail forwarding or retention
 • Telephone answering and messaging
 • Representation or agency
 • Archive
 • (Shared) office, with all office-facilities available
 • Permanent office (ask for information)
 • Meeting rooms